Công ty dịch vụ kế toán|Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ Thuế điện tử (eTax)

Công ty dịch vụ kế toán|Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ Thuế điện tử (eTax)

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Tổng cục Thuế vừa ban hành Tài liệu hướng dẫn sử dụng Dịch vụ Thuế điện tử (eTax) dành cho người nộp thuế. Theo đó: dịch vụ kế toán

Trong tháng 12/2017, Tổng cục Thuế sẽ triển khai mở rộng hệ thống eTax cho toàn bộ các doanh nghiệp thuộc quản lý của Cục Thuế Bắc Ninh, Cục Thuế Phú Thọ và các Chi cục Thuế trực thuộc.

Đối với các doanh nghiệp thuộc địa bàn không có tên trong đợt triển khai tháng 12/2017, việc tham khảo tài liệu hướng dẫn cũng sẽ giúp ích cho công tác thực hiện các nghiệp vụ về thuế sau này.

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Tài liệu hướng dẫn sử dụng sẽ bao gồm một số nội dung nổi bật sau: dịch vụ kế toán

– Hướng dẫn chuyển đổi tài khoản từ hệ thống iHTKK, Hệ thống nộp thuế điện tử (NTĐT)

– Hướng dẫn đăng nhập, quản lý tài khoản hệ thống

– Hướng dẫn khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, tra cứu thông tin các hồ sơ khai thuế đã gửi đến CQT, các thông báo xử lý kết quả của các hồ sơ khai, nộp thuế. dịch vụ kế toán