Cơ quan thuế sẵn sàng chi trả tiền hoàn thuế cho doanh nghiệp

dich-vu-ke-toan-thue-vinascCơ quan thuế sẵn sàng chi trả cho doanh nghiệp tiền hoàn thuế theo đúng quy định

(Taichinh) – Thời gian qua, một số doanh nghiệp (DN) đóng trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh phản ánh gặp khó khăn trong quá trình làm thủ tục hoàn thuế. Tuy nhiên, Tổng cục Thuế cho biết, việc hoàn thuế vẫn đang thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, không phải do cơ quan thuế làm khó.

Thực hiện đúng quy định

Theo Tổng cục Thuế, việc giải quyết hoàn thuế hiện nay đang thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế; các trường hợp hoàn thuế và điều kiện xét hoàn thuế được thực hiện theo quy định của từng sắc thuế.

Trong đó, chủ yếu số đề nghị hoàn thuế lớn là thuế giá trị gia tăng (GTGT), theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành thì thời gian giải quyết hồ sơ hoàn thuế tối đa là 6 ngày làm việc đối với hồ sơ thuộc diện hoàn trước kiểm sau và tối đa 40 ngày đối với hồ sơ thuộc diện kiểm trước hoàn sau kể từ ngày cơ quan thuế nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị hoàn của người nộp thuế (NNT), đến khi cơ quan thuế ban hành Quyết định hoàn thuế.

Trong quá trình giải quyết hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc có nghi vấn, cơ quan thuế sẽ có văn bản (từ một đến 2 lần) đề nghị NNT giải trình, bổ sung thêm thông tin để làm rõ một số vấn đề liên quan đến số thuế đề nghị hoàn. Thời gian NNT phải giải trình theo từng văn bản không quá 10 ngày làm việc và thời gian này không tính trong tổng thời gian giải quyết hồ sơ của cơ quan thuế. Nếu NNT không giải trình hoặc có giải trình nhưng không chứng minh được, thì cơ quan thuế sẽ chuyển hồ sơ sang diện kiểm trước hoàn sau và thông báo cho NNT biết.

Khi cơ quan thuế có quyết định hoàn thuế thì đồng thời lập lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách và chuyển cho Kho bạc Nhà nước (thực hiện trong 1 ngày làm việc). Kho bạc Nhà nước thực hiện chuyển tiền hoàn trả vào tài khoản cho NNT trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được lệnh hoàn trả và quyết định hoàn thuế do cơ quan thuế chuyển đến.

Mặt khác, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) hiện hành, toàn bộ các khoản thu, chi ngân sách phải được dự toán, tổng hợp đầy đủ vào NSNN. Hiện tại, khoản chi hoàn thuế GTGT là khoản giảm thu trong mục thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu của dự toán NSNN hàng năm, do Quốc hội quyết định trong dự toán hàng năm và cơ quan thuế chỉ được chi hoàn thuế trong hạn mức dự toán được phê duyệt cho đúng đối tượng và trường hợp được hoàn thuế.

Xử lý nghiêm cán bộ gây khó doanh nghiệp

Theo tìm hiểu của phóng viên, để hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, làm khó cho DN trong việc hoàn thuế, Tổng cục Thuế đã ban hành Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra nội bộ ngành thuế về công tác hoàn thuế GTGT. Theo đó, sẽ tiến hành kiểm tra nội bộ (định kỳ hoặc đột xuất) đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan Thuế cùng cấp và cơ quan Thuế cấp dưới trong việc chấp hành nhiệm vụ, công vụ được giao nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật…

Phương pháp kiểm tra chủ yếu được áp dụng trong hoạt động kiểm tra nội bộ ngành Thuế là kiểm tra, đối chiếu. Cụ thể là kiểm tra, đối chiếu giữa thực tế thực hiện so với các quy định của pháp luật và của ngành.

Ông Bùi Văn Nam – Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra nội bộ về công tác hoàn thuế GTGT có ý nghĩa hết sức quan trọng, đây là cơ sở giúp cơ quan thuế có thể kiểm soát được việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực hoàn thuế GTGT, qua đó tăng cường công tác quản lý hoàn thuế GTGT; phát hiện những tồn tại, sai phạm và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoàn thuế GTGT, các quy định của quy trình hoàn thuế; nắm bắt các vướng mắc, kiến nghị và đề xuất những nội dung cần bổ sung, sửa đổi chính sách pháp luật thuế, cơ chế quản lý, quy trình nghiệp vụ liên quan đến công tác hoàn thuế GTGT./.

Quỹ hoàn thuế còn 1.727 tỷ đồng

Phát biểu tại hội nghị đối thoại chính sách thuế, hải quan năm 2015 tại TP. Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định không có chuyện ngân sách thiếu tiền nên chậm hoàn thuế cho DN. Đến sáng 5/11, quỹ hoàn thuế ở Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vẫn còn dư trên 900 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cũng cho biết, dự toán quỹ hoàn thuế GTGT năm 2015 là 85.000 tỷ đồng. Số đã hoàn tính đến 26/11 là 83.273 tỷ đồng. Như vậy quỹ hoàn thuế còn dư 1.727 tỷ đồng.