Có Cần cấm doanh nghiệp thuê cán bộ thuế, kiểm toán làm kế toán?

dich-vu-ke-toan-vinasc-tphcm

Dịch vụ kế toán và quyết toán thuế

Cần cấm doanh nghiệp thuê cán bộ thuế, kiểm toán làm kế toán

Ngày 10/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán. Ngoài đề nghị công khai báo cáo tài chính, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cho rằng, cần quy định nội dung kiểm toán nội bộ và phải đưa quy định kế toán trưởng vào trong luật.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, điều quan trọng nhất là công khai, minh bạch, chính xác và phù hợp thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, luật trình lần này lại chưa kỹ, rất nhiều điểm, nhiều điều phải quy định được những nguyên tắc, nội dung cơ bản, có những điểm phải quy định chi tiết, như quy định về công khai, tiêu chí bổ nhiệm kế toán trưởng, hay lập hội…

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, hiện còn tình trạng doanh nghiệp thuê cán bộ thuế, kiểm toán làm kế toán cho công ty mình. Ông Phúc đề nghị, cần quy định cụ thể điều kiện thuê kế toán, và nên quy định doanh nghiệp không được thuê cán bộ kiểm toán, cán bộ thuế còn đang công tác làm kế toán. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho rằng, riêng về kiểm toán nội bộ, phải có luật riêng, ngoài ra, điều kiện về kế toán trưởng cũng cần phải đưa vào luật.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Liên quan thứ tự ưu tiên, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho biết, đa số ý kiến cho rằng, thứ tự ưu tiên bố trí vốn trong Tờ trình của Chính phủ chưa thật hợp lý.

Do đó, Ban thẩm tra đề nghị sắp xếp lại, ưu tiên đầu tiên là xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi vốn đã ứng trước, vì nợ đọng xây dựng cơ bản và vốn ứng trước khá cao đang rất phổ biến ở các bộ, ngành, địa phương.

Ưu tiên thứ hai là bố trí vốn hỗ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP) trong những ngành, lĩnh vực có dự án PPP, bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA.

Ưu tiên thứ ba là bố trí vốn cho những dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2014, có đầy đủ thủ tục đầu tư nhưng còn thiếu vốn và các dự án của giai đoạn 2011-2015 còn dở dang. Thứ tư, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án khởi công mới có đủ thủ tục đầu tư và cân đối được nguồn vốn.