Chi hơn 22 nghìn tỷ đồng để thu hồi đất sân bay Long Thành

Quốc hội ban hành Nghị quyết 53/2017/QH14 về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Dự án). dịch vụ kế toán

Theo đó, Dự án đã được thông qua với một số chỉ tiêu như sau:

– Tổng mức đầu tư Dự án: 22.938 tỷ đồng.

– Tổng diện tích đất thu hồi là 5.399,35 ha, trong đó: Diện tích đất Sân bay Long Thành: 5.000 ha; Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn: 282,35 ha; Phân khu III khu tái định cư Bình Sơn: 97 ha; Khu nghĩa trang: 20 ha.

– Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tiến hành một lần và hoàn thành trước năm 2021.

Ngoài ra, giao Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai ưu tiên cho thuê đất đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi.

Toàn bộ khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất tái định cư, cho thuê đất thuộc Dự án được hoàn trả vào ngân sách trung ương. dịch vụ kế toán

Xem chi tiết tại Nghị quyết 53/2017/QH14 có hiệu lực kể từ ngày 24/11/2017.