Bố là hiệu trưởng, con dâu làm kế toán có sai luật?

Tại Khoản 3 Điều 52 Luật Kế toán năm 2015 hiện hành có quy định những người không được làm kế toán bao gồm:

Set-up-company-in-vietnam-Vinasc1Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp luật, của người đứng đầu, của giám đốc, tổng giám đốc

và của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc, phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính – kế toán, kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán, trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định.

Còn tại Khoản 3 Điều 37 Luật Phòng chống tham nhũng quy định: “Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán – tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hoá, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó”.

Như vậy, với quy định nêu trên và theo thư bạn viết, việc con dâu của hiệu trưởng làm kế toán không thuộc một trong những trường hợp những người không được làm kế toán được quy định tại Khoản 3 Điều 52 Luật Kế toán.

Tuy nhiên, việc Hiệu trưởng cử con gái đang làm văn thư kiêm nhiệm vị trí thủ quỹ của nhà trường là không đúng với quy định tại Khoản 3 Điều 37 Luật Phòng chống tham nhũng.