Báo cáo lao động _ Phòng Lao động

Báo cáo tình hình sử dụng lao động là một trong những thủ tục bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp từ lúc bắt đầu thành lập và trong suốt quá trình hoạt động.

Theo quy định tại Thông tư số 23/2014 có hiệu lực từ ngày 20/10/2014 thì: hàng năm Doanh nghiệp phải lập báo cáo tình hình sử dụng lao động, khai trình việc sử dụng lao động khi mới bắt đầu hoạt động và phải lập, quản lý và sử dụng sổ quản lý lao động

Dich-vu-ke-toan 1Hầu hết các doanh nghiệp đã bỏ qua thủ tục quan trọng này và nhất là các doanh nghiệp chưa hoặc không tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm ý tế. Vì vậy Vinasc giới thiệu một số thông tin và nội dung quan trong cũng như mẫu biểu để áp dụng theo Thông tư 23/2014.

Báo cáo tình hình sử dụng lao động:

I. Khai trình lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động ( báo cáo 01 lần khi mới hoạt động:

1. Nơi nhận báo cáo: Phòng lao động Thương binh xã hội quận, huyện nơi doanh nghiệp đốn

2. Loại hồ sơ:  Mẫu số 05 ban hành theo thông tư 23/2014

Vinasc3. Số lượng hồ sơ : 02 bản ( Lưu ý mang theo bản sao giấy phép kinh doanh – Mặc dù Thông tư 23 không yêu cầu nhưng vì lần đầu nên cần cung cấp thông tin về doanh nghiệp)

II. Báo cáo tình hình thay đổi lao động 

1. Nơi nhận hồ sơ : Phòng lao động Thương binh xã hội quận nơi doanh nghiệp đóng trụ sở

2. Loại hồ sơ : Mẫu số 07 theo thông tư 23/2014

3. Số lượng hồ sơ 02 bản.

4. Thời hạn nộp hồ sơ : 06 tháng đầu năm và 06 tháng cuối năm chậm nhất vào ngày 25 tháng 5 và 25 tháng 11 hàng năm.

Lưu ý: Đây là thủ tục bắt buộc để để doanh nghiệp tiếp tục các thủ tục như đăng ký thang bảng lương và đăng ký Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế lần đầu.