Tin tức kế toán

Dịch vụ kế toán_Điều 26. Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán

Dịch vụ kế toán_Điều 26. Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán 1. Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm; đối với đơn vị kế toán mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập. Dịch vụ kế toán 2. Đơn vị kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán để ghi sổ kế toán. 3. Sổ kế toán phải được ghi kịp thời, rõ ràng, đầy đủ theo các nội dung của sổ. Thông tin,Read More

Chi tiết

Dịch vụ kế toán tại tphcm: Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Dịch vụ kế toán tại tphcm: Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước Điều 52. Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộpRead More

Chi tiết

Dịch vụ kế toán tại tphcm: Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Dịch vụ kế toán tại tphcm: Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước Điều 52. Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộpRead More

Chi tiết

Dịch vụ kế toán Vinasc: Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Dịch vụ kế toán Vinasc: Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước Điều 52. Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhàRead More

Chi tiết

Công ty dịch vụ kiểm toán_Trao đổi với Ban Giám đốc và Ban quản trị tập đoàn

Công ty dịch vụ kiểm toán_Trao đổi với Ban Giám đốc và Ban quản trị tập đoàn Trao đổi với Ban Giám đốc tập đoàn 46. Nhóm kiểm toán tậpRead More

Chi tiết

Dịch vụ kiểm toán_Đánh giá tính đầy đủ và thích hợp của bằng chứng kiểm toán thu thập được

Dịch vụ kiểm toán_Đánh giá tính đầy đủ và thích hợp của bằng chứng kiểm toán thu thập được Đánh giá việc trao đổi thông tin của kiểm toán viênRead More

Chi tiết

Dịch vụ kiểm toán, nhóm kiểm toán viên trao đổi các vấn đề liên quan

Dịch vụ kiểm toán, nhóm kiểm toán viên trao đổi các vấn đề liên quan Nhóm kiểm toán tập đoàn phải yêu cầu kiểm toán viên đơn vị thành viênRead More

Chi tiết

Dịch vụ kiểm toán_Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Dịch vụ kiểm toán_Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán 38. Khi nhóm kiểm toán tập đoàn hoặc các kiểm toán viên đơn vị thànhRead More

Chi tiết

Dịch vụ kế toán tại tphcm_Điều 23. Lựa chọn áp dụng hệ thống tài khoản kế toán

Dịch vụ kế toán tại tphcm_Điều 23. Lựa chọn áp dụng hệ thống tài khoản kế toán 1. Đơn vị kế toán phải căn cứ vào hệ thống tài khoảnRead More

Chi tiết

Dịch vụ kế toán Vinasc, quy định về chứng từ kế toán, hoá đơn theo luật kế toán

Dịch vụ kế toán Vinasc, quy định về chứng từ kế toán, hoá đơn theo luật kế toán Điều 20. Hóa đơn 1. Hóa đơn là chứng từ kế toánRead More

Chi tiết