Tin tức kế toán

Căn cứ tính thuế TNCN trong một số trường hợp thu nhập từ bản quyền, chuyển nhượng thương mại, trúng thưởng

Căn cứ tính thuế TNCN trong một số trường hợp thu nhập từ bản quyền, chuyển nhượng thương mại, trúng thưởng Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ bản quyền Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền bản quyền là thu nhập tính thuế và thuế suất. 1. Thu nhập tính thuế Thu nhập tính thuế từ tiền bản quyền là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo hợp đồng chuyển nhượng, không phụ thuộc vào số lần thanh toán hoặc số lầnRead More

Chi tiết

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là giáRead More

Chi tiết

Căn cứ tính thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Căn cứ tính thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn 2. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán Căn cứ tính thuế đối với hoạtRead More

Chi tiết

Căn cứ tính thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Căn cứ tính thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn 1. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp Căn cứ tính thuế đối vớiRead More

Chi tiết

Căn cứ tính thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn

Căn cứ tính thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thu nhập tính thuếRead More

Chi tiết

Giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện

Giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện a) Các khoản đóng bảo hiểm bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,Read More

Chi tiết

Giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN

Giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN g) Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc g.4) Đối với các cá nhân khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểmRead More

Chi tiết

Giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN

Giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN d) Người phụ thuộc bao gồm: d.1) Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ,Read More

Chi tiết

Xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

Xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công a) Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiềnRead More

Chi tiết

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thuRead More

Chi tiết