Tin tức kế toán

TẠM NGỪNG XUẤT KHẨU, TẠM NGỪNG NHẬP KHẨU

TẠM NGỪNG XUẤT KHẨU, TẠM NGỪNG NHẬP KHẨU Biện pháp tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu 1. Tạm ngừng xuất khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định không được đưa hàng hóa từ nội địa vào khu vực hải quan riêng hoặc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trong một khoảng thời gian nhất định. 2. Tạm ngừng nhập khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định không được đưa hàng hóa từ khuRead More

Chi tiết

CẤM XUẤT KHẨU, CẤM NHẬP KHẨU

CẤM XUẤT KHẨU, CẤM NHẬP KHẨU Biện pháp cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu 1. Cấm xuất khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyếtRead More

Chi tiết

LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG (TT)

LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG (TT) Nguyên tắc quản lý nhà nước về ngoại thương 1. Nhà nước quản lý ngoại thương theo quy định của pháp luật Việt NamRead More

Chi tiết

LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG (TT)

LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG (TT) Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình,Read More

Chi tiết

LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG (TT)

LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG (TT) Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu Trách nhiệm quản lý nhà nước về ngoại thương 1. Chính phủ thống nhất quản lýRead More

Chi tiết

Dịch vụ kế toán Vinasc giới thiệu: Xử lý vi phạm hành chính trong đăng ký kinh doanh

Dịch vụ kế toán Vinasc giới thiệu: Xử lý vi phạm hành chính trong đăng ký kinh doanh 1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định củaRead More

Chi tiết

LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG

LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu 1. Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu đối với thương nhân Việt NamRead More

Chi tiết

Dịch vụ kế toán Vinasc giới thiệu: Trách nhiệm các cơ quan quản lý nhà nước..

Dịch vụ kế toán Vinasc giới thiệu:Trách nhiệm các cơ quan quản lý nhà nước trong đăng ký doanh nghiệp 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước đốiRead More

Chi tiết

VINASC: Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Dịch vụ kế toán Vinasc giới thiệu nội dung về: Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện 1. Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệpRead More

Chi tiết

VIINASC:Giải thể DN trong trường hợp bị thu hồi GPĐK doanh nghiệp.. của toà

Dịch vụ kế toán Vinasc giới thiệu : Giải thể DN trong trường hợp bị thu hồi GĐK DN hoặc theo QĐ của Tòa án Việc giải thể doanh nghiệp theo quy địnhRead More

Chi tiết