Tin tức kế toán

SỬ DỤNG NGOẠI HỐI TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM

SỬ DỤNG NGOẠI HỐI TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM Quy định hạn chế sử dụng ngoại hối Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các giao dịch với tổ chức tín dụng, các trường hợp thanh toán thông qua trung gian gồm thu hộ, uỷ thác, đại lý và các trường hợp cần thiết khác được Thủ tướng Chính phủ cho phép.   Mở và sử dụngRead More

Chi tiết

CHO VAY, THU HỒI NỢ NƯỚC NGOÀI

CHO VAY, THU HỒI NỢ NƯỚC NGOÀI Cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của Chính phủ Chính phủ quyết định việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài củaRead More

Chi tiết

ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài Người cư trú được phép đầu tư ra nước ngoài được sử dụng các nguồnRead More

Chi tiết

CÁC GIAO DỊCH VÃNG LAI (TT)

CÁC GIAO DỊCH VÃNG LAI (TT) Mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt và vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh Người cư trú, người không cưRead More

Chi tiết

CÁC GIAO DỊCH VÃNG LAI

CÁC GIAO DỊCH VÃNG LAI Tự do hoá đối với giao dịch vãng lai Tất cả các giao dịch thanh toán và chuyển tiền đối với giao dịch vãng laiRead More

Chi tiết

NỘI DUNG CỦA SẢN PHẨM QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI

NỘI DUNG CỦA SẢN PHẨM QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động quảng cáo thương mại   1. Việc sử dụng sản phẩmRead More

Chi tiết

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI (TT)

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI (TT) Chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại   Thương nhân thực hiện khuyến mại không được chấm dứtRead More

Chi tiết

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI Thông báo về việc tổ chức thực hiện khuyến mại   1. Thương nhân thực hiện các hình thức khuyếnRead More

Chi tiết

QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM

QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM Quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam 1. Các loại hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cáRead More

Chi tiết

ĐẶT GIA CÔNG HÀNG HÓA Ở NƯỚC NGOÀI (TT)

ĐẶT GIA CÔNG HÀNG HÓA Ở NƯỚC NGOÀI (TT) Quy định chung   1. Thương nhân được đặt gia công ở nước ngoài các loại hàng hóa đã được phépRead More

Chi tiết