Tin tức kế toán

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU Vi phạm quy định về cổ phần, cổ phiếu 1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không phát hành cổ phiếu đối với trường hợp cổ phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày khai trương hoạt động đối với tổ chức tín dụng thành lập mới hoặc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cổ đôngRead More

Chi tiết

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH Vi phạm quy định về ban hành quy định nội bộ 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000Read More

Chi tiết

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH Vi phạm quy định về quản trị, điều hành   1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồngRead More

Chi tiết

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP (TT)

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP (TT) Vi phạm quy định về những thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằngRead More

Chi tiết

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP Vi phạm quy định về giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp 1. Phạt tiền từ 20.000.000Read More

Chi tiết

VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TIỀN TỆ VÀ NGÂN HÀNG

VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TIỀN TỆ VÀ NGÂN HÀNG Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính Cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoàiRead More

Chi tiết

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI Quản lý nhà nước về hoạt động ngoại hối 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt độngRead More

Chi tiết

HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ NGOẠI HỐI

HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ NGOẠI HỐI Đối tượng và phạm vi hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối 1. Đối tượng được hoạt động cung ứng dịchRead More

Chi tiết

CƠ CHẾ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ QUẢN LÝ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀNG

CƠ CHẾ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ QUẢN LÝ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀNG Thị trường ngoại tệ của Việt Nam 1. Thành viên tham gia thị trường ngoại tệRead More

Chi tiết

SỬ DỤNG NGOẠI HỐI TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM (TT)

SỬ DỤNG NGOẠI HỐI TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM (TT) Sử dụng ngoại tệ tiền mặt của cá nhân 1. Người cư trú, người không cư trú là cá nhânRead More

Chi tiết