Tin tức kế toán

Bảo đảm của Nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp

Bảo đảm của Nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp 2. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp. 3. Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp không bị quốc hữu hóa, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính. Trường hợp thật cần thiết vì lý doRead More

Chi tiết

Giải thích từ ngữ Luật Doanh Nghiệp_phần 4

Giải thích từ ngữ Luật Doanh Nghiệp_phần 4 Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 23. Thành viên công ty là cá nhân, tổ chứcRead More

Chi tiết

Điều kiện xét khen thưởng trong ngành Tư pháp cho nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý

Điều kiện xét khen thưởng trong ngành Tư pháp cho nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý Từ ngày 21/7/2018, Thông tư 05/2018/TT-BTP hướng dẫn công tác thi đua, khenRead More

Chi tiết

Năm 2019, huy động NSNN từ thuế, phí bằng khoảng 21% GDP kế hoạch tài chính

Đây là mục tiêu được đề ra tại Thông tư 54/2018/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngânRead More

Chi tiết

Hướng dẫn xử lý khi có tai nạn đối với chủ công trình giao thông

Hướng dẫn xử lý khi có tai nạn đối với chủ công trình giao thông Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Thông tư 37/2018/TT-BGTVT quy địnhRead More

Chi tiết

08 thay đổi lớn về lương, BHXH mà NLĐ cần phải biết

Vừa qua, BCH Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW và Nghị quyết 28-NQ/TW về việc cải cách chính sách tiền lương và chính sách BHXH. Trong đó, cóRead More

Chi tiết

Thông tư 39/2018/TT-BTC: Sửa đổi nhiều quy định về thuế, quản lý thuế

Thông tư 39/2018/TT-BTC: Sửa đổi nhiều quy định về thuế Ngày 20/4/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định vềRead More

Chi tiết

Lộ trình thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định 1118/QĐ-BGTVT về lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừngRead More

Chi tiết

09 sai sót được chấp nhận trên chứng từ chứng nhận xuất xứ HH

Theo Thông tư 38/2018/TT-BTC thì cơ quan Hải quan vẫn chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (XXHH) trong 09 trường hợp sau: – Lỗi chính tảRead More

Chi tiết

Tổng cục Thuế giải đáp thắc mắc về nộp Báo cáo tài chính

Tổng cục Thuế giải đáp thắc mắc về nộp Báo cáo tài chính Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 1980/TCT-KK giải đáp thắc mắc liên quan đến nộpRead More

Chi tiết