Tin tức kế toán

Nội quy lao động của người sử dụng lao động

Nội quy lao động của người sử dụng lao động 1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản. 2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây: a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; b) Trật tự tại nơi làm việc; c) AnRead More

Chi tiết

Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương đối với người lao động

Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương đối với người lao động 1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây: a)Read More

Chi tiết

Quy định về phụ cấp trách nhiệm đối với kế toán trưởng cơ quan nhà nước

Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kếRead More

Chi tiết

07 công việc pháp lý Kế toán doanh nghiệp cần làm trong tháng 05/2018

VINASC trân trọng giới thiệu tới quý thành viên danh sách các công việc mà doanh nghiệp cần thực hiện trong tháng 05/2018 sau đây: I. Trước ngày 03/5/2018: Thông báoRead More

Chi tiết

Tạm ứng tiền lương, tiền tàu xe đi đường ngày nghỉ hằng năm đối với người lao động

Tạm ứng tiền lương, tiền tàu xe đi đường ngày nghỉ hằng năm đối với người lao động 1. Khi nghỉ hằng năm, người lao động được tạm ứng trước một khoảnRead More

Chi tiết

Nghỉ hằng năm đối với người lao động

Nghỉ hằng năm đối với người lao động 1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyênRead More

Chi tiết

Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics được định đoạt hàng hoá của khách hàng trong trường hợp nào?

Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics được định đoạt hàng hoá của khách hàng trong trường hợp nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thanh Hà, tôi đangRead More

Chi tiết

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ logistics tại Việt Nam

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ logistics được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Xuân Trường, tôiRead More

Chi tiết

Làm thêm giờ trong những trường hợp đặc biệt đối với người lao động

Làm thêm giờ trong những trường hợp đặc biệt đối với người lao động Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳRead More

Chi tiết

Nghị định quy định về hoạt động của dịch vụ logistics tại Việt Nam

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thương mại ngày 14 thángRead More

Chi tiết