Tin tức kế toán

Khai thuế, quyết toán thuế TNCN

Khai thuế, quyết toán thuế TNCN  4. Khai thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán) a) Cá nhân cư trú chuyển nhượng vốn góp thực hiện khai thuế theo từng lần chuyển nhượng không phân biệt có hay không phát sinh thu nhập. b) Cá nhân không cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp tại Việt Nam không phải khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế mà tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng thực hiện khấuRead More

Chi tiết

Khai thuế, quyết toán thuế TNCN

Khai thuế, quyết toán thuế TNCN e) Nguyên tắc khai thuế, quyết toán thuế đối với một số trường hợp như sau: e.4) Đối với cá nhân cho thuê nhà,Read More

Chi tiết

Khai thuế, quyết toán thuế TNCN

Khai thuế, quyết toán thuế  TNCN d) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuếRead More

Chi tiết

Khai thuế, quyết toán thuế TNCN

Khai thuế, quyết toán thuế TNCN  Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịuRead More

Chi tiết

Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế TNCN  2. Chứng từ khấu trừ a) Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theoRead More

Chi tiết

Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế TNCN  1. Khấu trừ thuế đ) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán Mọi trường hợp chuyển nhượng chứng khoán đềuRead More

Chi tiết

Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế TNCN 1. Khấu trừ thuế Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừRead More

Chi tiết

Đăng ký thuế TNCN

Đăng ký thuế TNCN 1. Đối tượng phải đăng ký thuế Theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP thì đối tượng phải đăng ký thuế thu nhậpRead More

Chi tiết

CĂN CỨ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ

CĂN CỨ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản 1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thuRead More

Chi tiết

CĂN CỨ TÍNH THUẾ TNCN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ

CĂN CỨ TÍNH THUẾ TNCN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ Đối với thu nhập từ kinh doanh Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinhRead More

Chi tiết