09 tiêu chuẩn trình độ và chuyên môn của phát thanh viên hạng I

Ngày 29/12/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 46/2017/TT-BTTTT về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim.

Theo đó, để trở thành phát thanh viên hạng I thì cần đáp ứng 09 tiêu chuẩn sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) theo quy định;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh phát thanh viên hạng I.

– Nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

– Thành thạo về nghiệp vụ chuyên ngành; về quy trình nghiệp vụ, quy phạm kỹ thuật, các thuật ngữ, văn phạm và văn phong của ngôn ngữ;

– Am hiểu về xã hội học, phong tục, tập quán, nhu cầu và thị hiếu của bạn đọc trong nước và nước ngoài;

– Đã tham gia đọc ít nhất 03 tác phẩm được Hội đồng nghệ thuật, khoa học chuyên ngành thừa nhận hoặc đạt giải thưởng; hoặc ít nhất 02 công trình lý luận, nghiên cứu lý luận về khoa học nghiệp vụ chuyên ngành;

– Viên chức thăng hạng từ chức danh Phát thanh viên hạng II lên hạng I phải có đầy đủ các tiêu chuẩn nêu trên và có tổng thời gian giữ chức danh Phát thanh viên hạng II và chức danh tương đương tối thiểu là 06 năm, trong đó có ít nhất 02 năm giữ chức danh Phát thanh viên hạng II. dịch vụ kế toán

Thông tư 46/2017/TT-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2018.